Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK10YT-S5

Loại: TREO TƯỜNG SANG TRỌNG Công suất: 8,530 Btu/h

9.700.000VNĐ

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK13YT-S5

Loại: TREO TƯỜNG SANG TRỌNG Công suất: 11,942 Btu/h

12.400.000VNĐ

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK18YT-S5

Loại : TREO TƯỜNG SANG TRỌNG Công suất: 17,060 Btu/h

12.400.000VNĐ

TREO TƯỜNG SRK09CTR-S5

Loại: Máy lạnh treo tường Công suất: 9,000 Btu/h

7.500.000VNĐ

TREO TƯỜNG SRK12CT-S5

Loại: Máy lạnh treo tường Công suất: 11.771 Btu/h

10.100.000VNĐ

TREO TƯỜNG SRK18CS-S5

Loại: Máy lạnh treo tường Công suất: 17,401 Btu/h

15.100.000VNĐ

TREO TƯỜNG SRK19CSS-S5

Loại: Máy lạnh treo tường Công suất: 18,425 Btu/h

15.300.000VNĐ

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK18YL-S5

Loại: TREO TƯỜNG SIÊU SANG TRỌNG Công suất: 17,060 Btu/h

23.100.000VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN RC-E5

Loại: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MULTI Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN RCH-E3

Loại: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MULTI Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN RCN

Loại: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MULTI Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

HỆ ĐIỀU KHIỂN SC SUPPERLINK

Loại : ĐIỀU KHIỂNTRUNG TÂM SC MULTI Công suất : Tùy chọn

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN FDC V MULTI

Loại: ÂM TRẦN ĐA KẾT NỐI FDT-VF Công suất: Từ 7.1 - 27.0Kw

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN FDC V MULTI

Loại: ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN MULTI Công suất: Từ 7.1 - 27.0kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN SCM MULTI

Loại: ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN MULTI Công suất: 5.0kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG FDC MULTI

Loại: ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG MULTI Công suất: Từ 10.0 - 16.0kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE - NON INVERTER

Loại: ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE Công suất: 5.0 kW; 7.1 kW; 10.0 kW; 12.5 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN - INVERTER

Loại: ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN Công suất: Từ 4.0 - 14.0kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA GIẤU TRẦN - INVERTER

Loại: GIẤU TRẦN ÁP SUẤT TĨNH CAO Công suất: Từ 4.0 - 24.0 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA GIẤU TRẦN - NON INVERTER

Loại GIẤU TRẦN ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH Công suất 5.0 kW; 7.1 kW; 10.0 kW; 12.5 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG - INVERTER

Loại: ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG Công suất: Từ 7.1 kW đến 14.0 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG - NON INVERTER

Loại: TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN Công suất: 7.1 kW; 12.5 kW

0VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK52HE-5

Loại: TREO TƯỜNG SANG TRỌNG Công suất: 18,424 Btu/h

0VNĐ

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK71HE-5

Loại: TREO TƯỜNG SANG TRỌNG Công suất: 23,200 Btu/h

0VNĐ

HỆ ĐIỀU KHIỂN SC SUPPERLINK

Loại : ĐIỀU KHIỂNTRUNG TÂM SC MULTI Công suất : Tùy chọn

0VNĐ

ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PC WINDOWS

Loại: ĐIỀU KHIỂNTRUNG TÂM PC WINDOWS Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM BMS

Loại: ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM BMS Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN RC-E5

Loại: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MULTI Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN RCN

Loại: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MULTI Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN RCH-E3

Loại: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MULTI Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN FDC V MULTI

Loại: ÂM TRẦN ĐA KẾT NỐI FDT-VF Công suất: Từ 7.1 - 27.0Kw

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN FDC V MULTI

Loại: ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN MULTI Công suất: Từ 7.1 - 27.0kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG FDC MULTI

Loại: ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG MULTI Công suất: Từ 10.0 - 16.0kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FDC MULTI

Loại: ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG MULTI Công suất: Từ 14.0 - 27.0kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN SCM MULTI

Loại: ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN MULTI Công suất: 5.0kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ĐẶT SÀN SCM MULTI

Loại: ĐIỀU HÒA ĐẶT SÀN MULTI Công suấT: Từ 2.0 - 5.0 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA GIẤU TRẦN - INVERTER

Loại: GIẤU TRẦN ÁP SUẤT TĨNH CAO Công suất: Từ 4.0 - 24.0 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN - INVERTER

Loại: ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN Công suất: Từ 4.0 - 14.0kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG - INVERTER

Loại: ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG Công suất: Từ 7.1 kW đến 14.0 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE - NON INVERTER

Loại: ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE Công suất: 5.0 kW; 7.1 kW; 10.0 kW; 12.5 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA GIẤU TRẦN - NON INVERTER

Loại GIẤU TRẦN ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH Công suất 5.0 kW; 7.1 kW; 10.0 kW; 12.5 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG - NON INVERTER

Loại: TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN Công suất: 7.1 kW; 12.5 kW

0VNĐ

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK50ZJ-S5

Loại: TREO TƯỜNG SIÊU SANG TRỌNG Công suất: 17,060 Btu/h

26.800.000VNĐ

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK71ZK-S5

Loại: TREO TƯỜNG SIÊU SANG TRỌNG Công suất: 24,225 Btu/h

36.900.000VNĐ

TREO TƯỜNG SRK19CSS-S5

Loại: Máy lạnh treo tường Công suất: 18,425 Btu/h

15.300.000VNĐ

TREO TƯỜNG SRK18CS-S5

Loại: Máy lạnh treo tường Công suất: 17,401 Btu/h

15.100.000VNĐ

TREO TƯỜNG SRK09CTR-S5

Loại: Máy lạnh treo tường Công suất: 9,000 Btu/h

7.500.000VNĐ

TREO TƯỜNG SRK12CT-S5

Loại: Máy lạnh treo tường Công suất: 11.771 Btu/h

10.100.000VNĐ

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK18YL-S5

Loại: TREO TƯỜNG SIÊU SANG TRỌNG Công suất: 17,060 Btu/h

23.100.000VNĐ

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK10YT-S5

Loại: TREO TƯỜNG SANG TRỌNG Công suất: 8,530 Btu/h

9.700.000VNĐ

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK13YT-S5

Loại: TREO TƯỜNG SANG TRỌNG Công suất: 11,942 Btu/h

12.400.000VNĐ

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG SRK18YT-S5

Loại : TREO TƯỜNG SANG TRỌNG Công suất: 17,060 Btu/h

12.400.000VNĐ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

HỆ ĐIỀU KHIỂN SC SUPPERLINK

Loại : ĐIỀU KHIỂNTRUNG TÂM SC MULTI Công suất : Tùy chọn

0VNĐ

ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM BMS

Loại: ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM BMS Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PC WINDOWS

Loại: ĐIỀU KHIỂNTRUNG TÂM PC WINDOWS Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN RC-E5

Loại: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MULTI Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN RCH-E3

Loại: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MULTI Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN RCN

Loại: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MULTI Công suất: Tùy chọn

0VNĐ

Đối tác